Ham Bal

ArıBal Artvin pastörize edilmemiş bir ham bal’dır.

Ham Bal ya da diğer bir adıyla Çiğ Bal nedir?

Market raflarında gördüğünüz balların nasıl kristalize (şekerleme) olmadıklarını merak ediyorsanız cevabı ham bal olmayışlarında gizlidir. Arı kovanının içerisi ortalama 35ºC’dir. Bu sıcaklık değeri aşıldığında arılar kanat çırparak kovanı serinletir. Sıcaklık değeri düştüğünde ise arılar petek üzerine kümelenerek vücut ısılarıyla balı ısıtırlar. Böylece bala bal olma özelliğini veren enzimlerin bozulmasını engellerler.

Balın pastorize edilmesi yani 60°C üzerinde ısıtılması işlemi bu enzimlerin yapısı bozar.

Peki bu neden yapılır?

Doğal formunda olan balın akışkanlığı düşüktür bu durum ambalajlanmasını ve kavanoz içerisine doldurulmasında zaman harcanmasına gerek duydurur. Yüksek sıcaklık da ısıtılmış bal akışkandır ve zaman harcanmadan kavanoza doldurulabilir.

Diğer bir nedende, balın kristalize (şekerleme) olmasının önüne geçilip, raflarda akışkan formda albenili durmasını sağlamaktır. Yüksek sıcaklıkta ısıtılmış balın içerisindeki enzimler yok olur, enzim yoksa kristalleşmede yoktur.